Thông báo 4659/TB-BLĐTBXH về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2016 của cán bộ, công chức

Thông báo 4659/TB-BLĐTBXH về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2016 của cán bộ, công chức

Thông báo 4659/TB-BLĐTBXH về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2016 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị. Theo đó, trong Thông báo 4659/TB-BLĐTBXH cũng công bố rõ về lịch nghỉ các ngày lễ, Tết trong năm 2016 cho cán bộ, công chức.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI
-------

Số: 4659/TB-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC NGHỈ LỄ, TẾT NĂM 2016 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện lịch nghỉ lễ, tết năm 2016 như sau:

1. Nghỉ dịp Tết Âm lịch Bính Thân 2016 từ ngày 06 tháng 02 năm 2016 đến hết ngày 14 tháng 02 năm 2016 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 07 tháng Giêng năm Bính Thân), trong đó từ ngày 07 tháng 02 năm 2016 đến hết ngày 11 tháng 02 năm 2016 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 04 tháng Giêng năm Bính Thân) là các ngày nghỉ lễ, các ngày còn lại là ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ bù của ngày nghỉ hằng tuần;

2. Các dịp nghỉ lễ khác thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật lao động;

3. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật;

4. Các cơ quan, đơn vị bố trí trực hợp lý để giải quyết công việc trong đợt nghỉ Tết, bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu của nhân dân.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết, tiện liên hệ công việc./.

Nơi nhận:
 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;
 • Thủ tướng, Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
 • Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
 • Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
 • Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
 • Kiểm toán nhà nước;
 • UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
 • Cổng TTĐT Chính phủ, Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
 • Lưu: VT, Cục ATLĐ (3).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Hải Chuyền

Đánh giá bài viết
1 609
Lao động - Tiền lương Xem thêm