Thông báo 973/QLCL-QLVBCC 2019

2 2.581

Thông báo số 973/QLCL-QLVBCC năm 2019

Thông báo 973/QLCL-QLVBCC năm 2019 về danh sách đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do cục quản lý chất lượng ban hành.

Tóm tắt nội dung Thông báo 973/QLCL-QLVBCC 2019

Cục Quản lý chất lượng - Bộ GDĐT vừa ban hành Thông báo 973/QLCL-QLVBCC về Danh sách các đơn vị phải dừng tổ chức kiếm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo đó, Thông báo đã chỉ ra 42 đơn vị phải dừng việc tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và 6 đơn vị phải dừng việc tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng cùng thời gian dừng cụ thể. Trong đó, đơn cử các đơn vị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ (A, B, C) bao gồm:

Trường ĐH Nguyễn Trãi: Dừng từ ngày 30/7/2019;

Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà: Dừng từ ngày 15/8/2019;

Trường ĐH Kinh Bắc: Dừng từ ngày 16/8/2019;

Các Trung tâm GDNN - GDTX Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng, Lạng Giang, Tân Yên, Hiệp Hòa, Việt Yên (Do Sở GDĐT Bắc Giang quản lý): Dừng từ ngày14/8/2019;

Các Trung tâm GDNN - GDTX Bá Thước, Đông Sơn, Hà Trung, Hoằng Hóa, Nông Cống, Như Thanh, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Thành phố Thanh Hóa, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Yên Định (do Sở GDĐT Thanh Hóa quản lý): Dừng từ ngày 29/8/2019;

Xem đầy đủ danh sách tên các đơn vị tại Thông báo 973/QLCL-QLVBCC ban hành ngày 30/8/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
2 2.581
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm