Mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc

1 35.705

Mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc

Mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc là mẫu bản thông báo của phòng hành chính nhân sự về việc thay đổi thời gian làm việc từ lịch thời gian làm việc theo khung giờ mùa hè chuyển sang lịch làm việc theo khung giờ mùa đông. Mẫu thông báo nêu rõ lịch thời gian làm việc, thời gian ra thông báo và áp dụng thông báo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc tại đây.

Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc

Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn dành cho công chức

Biên bản làm việc mới nhất

Mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc

Mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc

Nội dung cơ bản của uẫu thông báo thay đổi giờ làm việc như sau:

CÔNG TY ......

---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o----------- 

Số: .../TB-....

...., ngày ...tháng ....năm .....

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC

                                               Kính gửi:

 

Từ:

V/v:

 - Giám Đốc (để Báo cáo).

 - Toàn thể Cán bộ Nhân viên trong Công ty (cùng phối hợp thực hiện).

 - Phòng Hành chính Nhân sự

 - Thay đổi giờ làm việc mùa đông.

Căn cứ theo Nội quy lao động  và để đảm bảo sức khỏe, công việc cho toàn thể Cán bộ nhân viên trong Công ty, Phòng HC-NS thông báo điều chỉnh thời gian làm việc sang lịch làm việc mùa đông cụ thể như sau:

Lịch hiện tại: Buổi sáng từ 08h00’ – 12h00’

            Buổi chiều từ 13h30’ – 17h30’

Lịch mới: Buổi sáng từ 08h00’ – 12h00’

         Buổi chiều từ 13h00’ – 17h00’

Lịch làm việc mới sẽ được áp dụng từ ngày Thứ Hai, .... tháng ....năm ......

Rất mong nhận được sự hợp tác từ các Anh/Chị cán bộ nhân viên trong công ty.

Trân trọng cảm ơn!

 

.........., ngày.....tháng.....năm.....

 

Người lập 

Đánh giá bài viết
1 35.705
Việc làm - Nhân sự Xem thêm