Thông tư 01/2020/TT-BTTTT hướng dẫn Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP

1 21

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT

Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

Ngày 07/02/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

Cụ thể, Thông tư này ban hành kèm theo 53 mẫu, biểu mẫu áp dụng thống nhất trong hoạt động xuất bản, bao gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập nhà xuất bản; Chứng chỉ hành nghề biên tập; Tờ khai nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam;…

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định có 04 phương thức nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh đó là: Nộp trực tiếp; Nộp qua đường bưu chính đến Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở; Nộp hồ sơ qua mạng Internet phải có chứng thư số của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép để xác nhận trên toàn bộ hồ sơ; Nộp qua E-mail phải là bản quét (scan) từ bản giấy có định dạng không cho phép can thiệp.

Trong đó, cơ quan, tổ chức đề nghị cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh lập một bộ hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép; 02 bản thảo tài liệu in trên giấy có đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản tại trang đầu và giáp lai giữa các trang bản thảo hoặc 01 bản thảo lưu trong thiết bị lưu trữ điện tử với định dạng không cho phép can thiệp, sửa đổi…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/4/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Thông tin được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 21
Công nghệ - Thông tin Xem thêm