Thông tư 03/2019/TT-BTTTT

Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT

Thông tư 03/2019/TT-BTTTT quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí do bộ thông tin và truyền thông ban hành.

Tóm tắt nội dung Thông tư 03/2019/BTTTT

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 03/2019/TT-BTTTT quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

Theo đó, đối với thông tin về các vấn đề quan trọng của Việt Nam và thế giới thì sau khi nhận được quan điểm của Nhà nước Việt Nam, việc đăng, phát thông tin sẽ được thực hiện trên trang nhất đối với báo in; trang chủ đối với báo điện tử và bản tin thời sự đối với kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại.

Về thời gian đăng là chậm nhất 02 giờ đối với báo điện tử; 05 giờ đối với báo điện tử phải chuyển ngữ; 24 giờ đối với báo in và phát vào bản tin thời sự kế tiếp đối với kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại.

Đối với các thông tin giải thích, làm rõ thì sẽ đăng, phát ở vị trí dễ tiếp cận, vào thời gian sớm nhất, còn đối với các nội dung thông tin đối ngoại khác thì đăng, phát vào thời gian trong ngày.

Xem thêm các nội dung khác tại Thông tư 03/2019/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 21/6/2019.

Đánh giá bài viết
1 29
Văn hóa Xã hội Xem thêm