Thông tư 04/2020/TT-BTTTT lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT

Thông tư 04/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

04 nguyên tắc lâp, quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng CNTT

Ngày 24/02/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 04/2020/TT-BTTTT quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo đó, việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải thực hiện theo 04 nguyên tắc sau: Bảo đảm đúng mục tiêu, hiệu quả dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Tổng mức đầu tư, dự toán, định mức chi phí, đơn giá ứng dụng phải tính đúng phương pháp, đủ các khoản mục chi phí; Nhà nước quản lý chi phí qua việc ban hành, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định liên quan; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi đưa sản phẩm vào khai thác, sử dụng.

Việc lập định mức kinh tế - kỹ thuật chi phí ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện theo trình tự: Lập danh mục công việc, thể hiện các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, biện pháp triển khai…; Xác định thành phần công việc; Xác định hao phí vật liệu, nhân công và máy thi công; Lập các định mức trên cơ sở tổng hợp các hao phí về vật liệu, nhân công và máy thi công.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 09/4/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 154
Công nghệ - Thông tin Xem thêm