Thông tư 07/2019/TT-BTP

1 122

Thông tư số 07/2019/TT-BTP

Thông tư 07/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Ngày 25/11/2019, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 07/2019/TT-BTP về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Tóm tắt nội dung Thông tư 07/2019/TT-BTP

02 trường hợp từ chối đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai có thể từ chối việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong 02 trường hợp sau:

Trường hợp 01, thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu trữ, cụ thể: Thông tin về bên thế chấp, tài sản thế chấp được kê khai trong hợp đồng thế chấp không phù hợp với thông tin trên Giấy chứng nhận; Thông tin về bên thế chấp, tài sản thế chấp được kê khai trong Phiếu yêu cầu không phù hợp với thông tin trên Giấy chứng nhận, trừ trường hợp đã khắc phục được thông tin sai trên Phiếu yêu cầu.

Trường hợp 02, Chấp hành viên của cơ quan thi hành án dân sự, Thừa phát lại của Văn phòng thừa phát lại có văn bản yêu cầu dừng, tạm dừng việc đăng ký thế chấp. Văn phòng đăng ký đất đai có quyền yêu cầu cá nhân, cơ quan có thẩm quyền tố tụng, yêu cầu dừng, tạm dừng việc đăng ký thế chấp xác định rõ thẩm quyền, các trường hợp dừng, tạm dừng đăng ký được áp dụng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/01/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Dịch vụ pháp lý được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 122
Dịch vụ Pháp lý Xem thêm