Thông tư 102/2018/TT-BTC

1 743

Thông tư số 102/2018/TT-BTC

Thông tư 102/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán bảo hiểm xã hội do bộ trưởng bộ tài chính ban hành.

Nội dung Thông tư 102/2018/TT-BTC

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 102/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội.

Theo đó, ngoài các tài khoản kế toán ban hành kèm Thông tư 107/2017/TT-BTC thì Thông tư 102 này bổ sung thêm 15 tài khoản cấp 1 cho các cơ quan BHXH, đơn cử là:

TK 135: Ứng trước cho NSNN, tài khoản này sử dụng cho BHXH Việt Nam phản ánh các khoản thu và tình hình thanh toán các khoản thu với NSNN về các khoản kinh phí đã ứng trước để chi cho các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm từ NSNN;
TK 139: Phải thu của đối tượng đóng bảo hiểm, tài khoản này phản ánh các khoản phải thu và tình hình thanh toán các khoản phải thu;
TK 175: Chi các loại bảo hiểm của tỉnh, huyện, tài khoản này sử dụng cho BHXH tỉnh, huyện để phản ánh số chi các loại bảo hiểm;
TK 475: Quỹ bảo hiểm, tài khoản này chi sử dụng ở BHXH để phản án sự hình thành và tình hình sử dụng các loại quỹ Bảo hiểm.

Mời các bạn sử dụng file tải trong bài để xem toàn bộ nội dung thông tư 102/2018/TT-BTC cùng các phụ lục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 743
Bảo hiểm Xem thêm