Thông tư 11/2019/TT-BTNMT

Thông tư số 11/2019/TT-BTNMT

Thông tư 11/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hải Dương.

Tóm tắt nội dung Thông tư 11/2019/TT-BTNMT

12 đơn vị hành chính cấp huyện phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hải Dương

Ngày 26/7/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Thông tư 11/2019/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hải Dương.

Theo đó, ban hành danh mục gồm 12 đơn vị hành chính cấp huyện có địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế- xã hội dùng để phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hải Dương. Bao gồm: Thành phố Hải Dương; Thành phố Chí Linh; huyện Bình Giang; huyện Cẩm Giàng; huyện Gia Lộc; huyện Kim Thành; huyện Kinh Môn; huyện Nam Sách; huyện Ninh Giang; huyện Thanh Hà; huyện Thanh Miện; huyện Tứ Kỳ.

Ngoài ra, Thông tư cũng ban hành danh mục các địa danh cụ thể thuộc các đơn vị hành chính trên dùng để phục vụ công tác lập bản đồ tỉnh Hải Dương và vị trí, tọa độ, phiên hiệu mảnh bản đồ cụ thể.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/9/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 21
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm