Thông tư 14/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng

1 68

Thông tư số 14/2019/TT-BXD

Thông tư 14/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng.

Tóm tắt nội dung Thông tư 14/2019/TT-BXD

Nguyên tắc xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng.

Theo đó, chỉ số giá xây dựng được xác định và quản lý dựa trên các nguyên tắc: Chỉ số giá xây dựng phải phản ánh khách quan và phù hợp với sự biến động về giá cả trên thị trường xây dựng tại các địa phương; Việc xác định và công bố chỉ số giá xây dựng phải kịp thời, phù hợp với sự biến động về giá cả trên thị trường xây dựng tại các địa phương… Ngoài ra, khi xác định chỉ số giá xây dựng để công bố thì phải lựa chọn được danh mục và số lượng công trình đại diện nhất định để tính toán.

Đối với chỉ số giá xây dựng xác định cho loại công trình thì phải lựa chọn các công trình đại diện cho loại công trình đó. Số lượng công trình đại diện được xác định tùy theo điều kiện của từng địa phương nhưng tối thiểu là 03 công trình. Trường hợp xây dựng chỉ số giá cho một công trình cụ thể thì công trình đó được coi là công trình đại diện.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xây dựng được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 68
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm