Thông tư 148/2018/TT-BQP

1 625

Thông tư số 148/2018/TT-BQP

Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ quốc phòng ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.

Tóm tắt nội dung Thông tư 148/2018/TT-BQP

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Theo đó, Thông tư 148 quy định tiêu chuẩn tuyển quân như sau:

Tuổi đời

  • Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi;
  • Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Tiêu chuẩn sức khỏe

  • Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP;
  • Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của BQP;
  • Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

Thông tư 148/2018/TT-BQP có hiệu lực từ 20/11/2018, bãi bỏ Thông tư 140/2015/TT-BQP.

Đánh giá bài viết
1 625
An ninh trật tự Xem thêm