Thông tư 15/2018/TT-BLĐTBXH

1 40

Thông tư 15/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư 15/2018/TT-BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy gia đình do Bộ trưởng Bộ lao động-thương binh và xã hội ban hành. Thông tư này được ký vào ngày 12/10/2018 và bắt đầu có hiệu lực từ 1/3/2019.

Tóm tắt nội dung Thông tư 15/2018/TT-BLĐTBXH

Thang máy gia đình phải chịu được tối thiểu 115kg

Thông tư 15/2018/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 12/10/2018.

Cụ thể:

- Diện tích hữu ích sàn cabin không lớn hơn 1,6 m2 và kích thước các cạnh của sàn cabin không nhỏ hơn 0,6m;

- Tải trọng định mức không nhỏ hơn 200kg/m2 sàn cabin và chịu được tối thiểu là 115kg;

- Hành trình nâng của cabin không lớn hơn 15m; Chiều cao trong lòng cabin không được nhỏ hơn 2m;

- Lối vào tầng phải được bảo vệ bởi cửa tầng, không được phép dùng tấm che để che chắn; Cửa cabin không được mở ra bên ngoài sàn tầng;

- Thang máy phải có hệ thống cứu hộ bằng tay và bằng điện để có thể sử dụng linh hoạt trong quá trình cứu hộ thang máy khi gặp sự cố;

- Chỉ những người có trách nhiệm mới được phép tiếp cận máy dẫn động…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/03/2019.

Đánh giá bài viết
1 40
Khoa học công nghệ Xem thêm