Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT

8 1.379

Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành ngày 3/8/2018 và sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 18/9/2018 và thay thế cho Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT.

Đánh giá bài viết
8 1.379
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm