Thông tư 162/2018/TT-BQP

Thông tư số 162/2018/TT-BQP

Thông tư 162/2018/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng cảnh vệ thuộc bộ quốc phòng.

Tóm tắt nội dung Thông tư 162/2018/TT-BQP

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 162/2018/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo đó, sĩ quan chuyên nghiệp biên chế làm công tác cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng và sĩ quan, quân nhân tăng cường trong thời gian từ 01 tháng trở lên được hưởng phụ cấp đặc thù.

Các đối tượng trên được hưởng phụ cấp đặc thù với 4 mức như sau: 30%, 25%, 20% và 15% tính trên mức lương cấp bậc quân hàm (đối với sĩ quan) hoặc loại, nhóm, bậc (đối với quân nhân chuyên nghiệp).

Mức hưởng được tính theo công thức sau:

Mức phụ cấp đặc thù được hưởng = Hệ số lương cấp bậc quân hàm hoặc loại, nhóm, bậc x Mức tiền lương cơ sở x Tỷ lệ % phụ cấp đặc thù được hưởng

Xem chi tiết tại tỷ lệ % phụ cấp đặc thù đối với từng đối tượng cụ thể tại Thông tư.

Thông tư 162/2018/TT-BQP có hiệu lực từ 26/12/2018, thay thế Thông tư 85/2009/TT-BQP.

Đánh giá bài viết
1 56
Lao động - Tiền lương Xem thêm