Thông tư 180/2019/TT-BQP

1 17

Thông tư số 180/2019/TT-BQP

Thông tư 180/2019/TT-BQP quy định về trình tự, thủ tục đề xuất, xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng trong Bộ quốc phòng.

Ngày 3/12/2019 Bộ quốc phòng ban hành Thông tư 180/2019/TT-BQP. Thông tư này quy định trình tự, thủ tục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp quốc gia, trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ quốc phòng (sử dụng ngân sách phân cấp từ Bộ khoa học và công nghệ và ngân sách phân cấp từ Bộ quốc phòng) dưới các hình thức: Đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm, đề án khoa học, dự án khoa học và công nghệ.

Thuộc tính văn bản

Số hiệu:

180/2019/TT-BQP

Nơi ban hành:

Bộ Quốc phòng

Ngày ban hành:

03/12/2019

Loại văn bản:

Thông tư

Lĩnh vực:

Quốc phòng, Khoa học, công nghệ

Thông tư

Bế Xuân Trường

Ngày hiệu lực:

20/01/2020

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 17
Khoa học công nghệ Xem thêm