Thông tư 19/2018/TT-BTTTT

1 21

Thông tư số 19/2018/TT-BTTTT

Thông tư 19/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự".

Tóm tắt nội dung Thông tư 19/2018/TT-BTTTT

Ghi rõ nhiệt độ, độ ẩm trong báo cáo đo kiểm được ở điều kiện không bình thường

Ngày 28/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 19/2018/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động trên mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương ứng.

Theo đó, trong trường hợp phép đo kiểm không thể tiến hành trong điều kiện về nhiệt độ và độ ẩm bình thường thì cần ghi chú lại rõ nhiệt độ môi trường và độ ẩm tương đối trong các phép đo kiểm và ghi vào báo cáo đo kiểm. Điểu kiện về độ ẩm và nhiệt độ bình thường là:

- Nhiệt độ: Từ +15 - +35 độ C

- Độ ẩm tương đối: Từ 20 – 75%

Ngoài ra, Thông tư còn quy định về các điều kiện khác khi thực hiện đo kiểm, quy trình đo, dụng cụ đo, cách ghi kết quả…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Đánh giá bài viết
1 21
Bưu chính - Viễn thông Xem thêm