Thông tư 28/2018/TT-BCT

Thông tư số 28/2018/TT-BCT

Thông tư 28/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ công thương ban hành. Thông tư này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/11/2018.

Tóm tắt nội dung Thông tư 28/2018/TT-BCT

Theo đó, Thông tư 28 cho phép đơn vị chào giá sửa đổi bản chào giá điện trong các trường hợp sau:

  • Tổ máy nhiệt điện đang trong quá trình khởi động, hòa lưới hoặc ngừng máy;
  • Tổ máy nhiệt điện hòa lưới sớm theo yêu cầu của đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;
  • Tổ máy phát điện bị sự cố gây ngừng máy hoặc giảm công suất khả dụng; hoặc sửa chữa tổ máy ngoài kế hoạch đã được đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phê duyệt;

Nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày hoặc từ 02 ngày trở lên.
Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng bản chào giá sửa đổi này trong quá trình vận hành thị trường điện.

Thông tư 28/2018/TT-BCT có hiệu lực từ 15/11/2018, bãi bỏ Thông tư 30/2014/TT-BCT.

Đánh giá bài viết
1 221
Doanh nghiệp Xem thêm