Thông tư 28/2018/TT-NHNN

1 32
s6:dt
/2018/TI-NHNN

Thông tư số 28/2018/TT-NHNN

Thông tư 28/2018/TT-NHNN sửa đổi thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định về cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành.

Tóm tắt nội dung Thông tư 28/2018/TT-NHNN

Yêu cầu mới với trụ sở của ngân hàng thương mại

Ngày 30/11/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 28/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2011/TT-NHNN về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài… tại Việt Nam.

Yêu cầu về trụ sở của ngân hàng thương mại là một trong những nội dung được sửa đổi tại Thông tư này. Cụ thể, trụ sở của ngân hàng thương mại phải đáp ứng điều kiện sau:

- Phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm tên tòa nhà (nếu có), số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố;

- Có số điện thoại, số fax và thư điện tử (trước đây không yêu cầu);

- Nếu ngân hàng thương mại đăng ký đặt trụ sở chính tại nhiều hơn một số nhà hoặc tòa nhà có địa chỉ khác nhau thì số nhà hoặc tòa nhà này phải liền kề nhau.

Đáng chú ý, Thông tư mới cũng yêu cầu trong tài liệu chứng minh năng lực của bộ máy quản trị, kiểm soát, điều hành dự kiến của ngân hàng thương mại cần phải có Phiếu lý lịch tư pháp, trong đó có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.

Đánh giá bài viết
1 32
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm