Thông tư 308/2017/TT-BQP

1 34

Thông tư 308/2017/TT-BQP - Quy định mới về tuyển chọn, tuyển dụng vào Quân đội

Việc tuyển chọn, tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ; đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư 308/2017/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành bắt đầu từ ngày 10/02/2018.

1. Về năng lực, độ tuổi

- Là Quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng; cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế nhà nước;

+ Có độ tuổi phù hợp theo từng cấp bậc, hoặc trường hợp khác do người có thẩm quyền quy định

+ Cán bộ công viên chức ngoài quốc phòng thì có độ tuổi không quá 35

- Là người lao động đang làm việc ở các cơ quan, tổ chức không thuộc biên chế nhà nước;

+ Có độ tuổi không quá 35

- Là người tốt nghiệp đại học, sau đại học có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe và tuổi đời.

+ Có độ tuổi không quá 30

+ Trường hợp có học vị thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa 1thì không quá 35

+ Trường hợp có học vị tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa 2 thì không quá 40

2. Trình độ học vấn, thời gian công tác

a. Đối với viên chức quốc phòng, quân nhân chuyên nghiệp: thời gian công tác ít nhất 2 năm

- Đơn vị thuộc khối dự toán:

+ Tốt nghiệp hệ chính quy, công lập, trung lập dài hạn loại khá trở lên;

+ Đơn vị ở vùng cao, biên giới hải đảo... phải tốt nghiệp loại trung bình khá trở lên;

- Đơn vị thuộc khối họach toán:

+ Tuyển chọn chức danh trợ lý, giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó phòng, quản đốc, đội trưởng bình đoàn... phải tốt nghiệp loại trung bình khá trở lên;

+ Đối với chức danh đội trưởng binh đoàn phải từng đảm nhiệm chức danh đội phó hoặc ở vị trí đương nhiệm ít nhất 1 năm và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

b. Đối với người ngoài quân đội:

- Tốt nghiệp hệ chính quy, công lập, trung lập dài hạn loại khá trở lên

- Người làm việc tại trung tâm, viện nghiên cứu, học viện, nhà trường, bệnh viên hạng đặc biệt, loại 1 phải có điểm tốt nghiệp đại học từ 7,5...

3. Yêu cầu về sức khỏe:

- Người ngoài quân đội: đạt sức khỏe loại 1, 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

- Người trong quân đội: đạt sức khỏe loại 1, 2 theo Hướng dẫn 1631/LC-QY-CB của liên cục quân y - Cán bộ

1 34
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Thông tư 308/2017/TT-BQP để xem.
Hành chính Xem thêm