Thông tư 33/2019/TT-BCT

Thông tư số 33/2019/TT-BCT

Thông tư 33/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Thông tư 33/2019/TT-BCT về việc quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Bộ Công Thương ban hành ngày 22/11/2019. Theo đó, Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam gồm Tiêu chí xây dựng, thẩm định, phê duyệt đề án thuộc Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Nội dung Thông tư 33/2019/TT-BCT

Tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Cụ thể, Tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam (tổng điểm tối đa của Tiêu chí là 1000) bao gồm:

Trước hết, tiêu chí chất lượng (tối đa 300 điểm), trong đó: Áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) ISO 9001 (tối đa 60 điểm); Có đầy đủ Bản sao Phiếu tiếp nhận công bố hợp quy, chứng chỉ chứng nhận hợp quy/Bản sao tiêu chuẩn công bố áp dụng cho sản phẩm cộng thêm chất lượng đạt tiêu chuẩn cao hơn mức tiêu chuẩn quy định của Việt Nam (tối đa 60 điểm)…

Tiếp theo, tiêu chí đổi mới, sáng tạo (tối đa 180 điểm), trong đó: Có chính sách khuyến khích sáng tạo rõ ràng, đầy đủ, có quy trình đánh giá và công nhận kết quả sáng tạo công khai, minh bạch (tối đa 40 điểm); Có giải thưởng sáng tạo (tối đa 20 điểm)…

Cuối cùng, tiêu chí năng lực tiên phong (tối đa 520 điểm), trong đó: Nội dung tầm nhìn rõ ràng, súc tích, dễ hiểu và thực tế, đồng thời phần giải thích nội dung tầm nhìn phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp (tối đa 20 điểm)…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08/01/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Thương mại được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 17
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm