Thông tư 37/2019/TT-BGTVT

1 14

Thông tư số 37/2019/TT-BGTVT

Thông tư 37/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi.

Thông tư 37/2019/TT-BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi được Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 03/10/2019. Cụ thể, vùng nước cảng biển Quảng Ngãi thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi bao gồm các vùng nước sau: Vùng nước cảng biển Quảng Ngãi tại khu vực Dung Quất; Vùng nước cảng biển Quảng Ngãi tại khu vực Sa Kỳ; Vùng nước cảng biển Quảng Ngãi tại khu vực đảo Lý Sơn.

Tóm tắt nội dung Thông tư 37/2019/TT-BGTVT

Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi

Trong đó, phạm vi vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi tính theo mực nước thủy triều lớn nhất tại khu vực Dung Quất ở ranh giới về phía biển được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm DQ1, DQ2, DQ3, DQ4, DQ5 và DQ6; Ranh giới về phía đất liền từ điểm DQ1 chạy dọc theo bờ biển về phía Đông Nam qua cửa sông Trà Bồng chạy tiếp đến điểm DQ6 (mũi Phước Thiện).

Tại khu vực Sa Kỳ, ranh giới về phía biển được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm SK1, SK2, SK3 và SK4; Ranh giới về phía đất liền từ hai điểm SK1 và SK4 chạy dọc theo bờ biển về phía cửa sông Sa Kỳ đến đường thẳng cắt ngang sông Sa Kỳ, nối hai điểm SK5 và SK6…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 14
Văn bản Giao thông vận tải Xem thêm