Thông tư 43/2019/TT-BCA

1 19

Thông tư số 43/2019/TT-BCA

Thông tư 43/2019/TT-BCA quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ công an ban hành.

Ngày 1/10/2019, Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 43/2019/TT-BCA quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.

Tóm tắt nội dung Thông tư 43/2019/TT-BCA

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 43 là các biểu mẫu giấy tờ đơn cử như sau:

Yêu cầu dẫn độ (Mẫu số 01);

Yêu cầu bắt khẩn cấp để dẫn độ (Mẫu số 02);

Yêu cầu dẫn độ lại (Mẫu số 03);

Yêu cầu bổ sung thông tin về yêu cầu dẫn độ (Mẫu số 04);

Văn bản bổ sung thông tin về yêu cầu dẫn độ (Mẫu số 05);

Yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ Việt Nam ra nước ngoài (Mẫu số 12);

Yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam (Mẫu số 13);

Đơn đề nghị được chuyển giao để tiếp tục chấp hành án phạt tù (Mẫu số 14);

Các mẫu giấy tờ trên phải được in trên khổ giấy A4 và phải được sử dụng theo đúng quy cách, nội dung của từng mẫu.

Xem chi tiết từng mẫu tại Thông tư 43/2019/TT-BCA có hiệu lực từ 15/11/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hình sự được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 19
Trách nhiệm hình sự Xem thêm