Thông tư 51/2019/TT-BGTVT

Thông tư số 51/2019/TT-BGTVT

Thông tư 51/2019/TT-BGTVT về định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải do Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ban hành.

Ngày 24/12/2019, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 51/2019/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải.

Tóm tắt nội dung Thông tư 51/2019/TT-BGTVT

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải gồm 06 tập định mức kinh tế - kỹ thuật sau:

  • Đài thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng (HPLES) – Tập 1;
  • Đài thông tin vệ tinh mặt đất Cospas-Sarsat Việt Nam (VNLUT/MCC) – Tập 2;
  • Đài thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT) – Tập 3;
  • Đài thông tin duyên hải – Tập 4;
  • Đài trung tâm xử lý thông tin hàng hải Hà Nội – Tập 5;
  • Bảo dưỡng thiết bị thuộc Hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam – Tập 6.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 23
Văn bản Giao thông vận tải Xem thêm