Thông tư 55/2019/TT-BTC

1 51

Thông tư số 55/2019/TT-BTC

Thông tư 55/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước.

Tóm tắt nội dung Thông tư 55/2019/TT-BTC

Phải tiến hành thẩm định giá khi xử lý tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng

Ngày 21/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 55/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước.

Theo đó, khi tiến hành xử lý tài sản (bao gồm cả tài sản đảm bảo khoản nợ) có giá trị còn lại từ 100 triệu đồng trở lên trên sổ sách kế toán, Công ty Mua bán nợ phải thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định giá bán tài sản theo phương thức đấu giá.

Đối với tài sản có giá trị còn lại dưới 100 triệu đồng trên sổ sách kế toán, Công ty Mua bán nợ có thể lựa chọn bán theo phương thức đấu giá hoặc thỏa thuận nhưng mức giá không thấp hơn giá thị trường. Trường hợp tài sản không có giao dịch trên thị trường thì Công ty Mua bán nợ tự định giá hoặc thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá để làm cơ sở bán tài sản.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định doanh nghiệp, người làm mất mát, hao hụt (không phải do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng) thì phải bồi thường với giá trị tương đương. Nếu tài sản đã hết khấu hao thì phải bồi thường 20% nguyên giá của tài sản theo giá trị quy định tại sổ sách.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/10/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính ngân hàng được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 51
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm