Thông tư 56/2019/TT-BTC

1 37

Thông tư số 56/2019/TT-BTC

Thông tư 56/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

Tóm tắt nội dung Thông tư 56/2019/TT-BTC 

Hàng hóa chuyển phát nhanh quốc tế bị rách phải lưu giữ tại nơi có camera giám sát

Ngày 23/8/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 56/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư 191/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

Theo đó, quá trình lưu giữ hàng hóa xuất, nhập khẩu tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với bưu chính, chuyển phát nhanh không còn nguyên vẹn, bao bì rách, vỡ làm sai lệch số lượng, trọng lượng phải được lưu giữ tại khu vực có camera giám sát; đồng thời phối hợp với cơ quan hải quan để lập Biên bản bất thường và cập nhật thông tin vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Đối với hàng hóa rời, hàng cồng kềnh, hàng siêu trường, siêu trọng không thể niêm phong được, công chức hải quan ghi chú tình trạng “hàng không đủ điều kiện niêm phong”, ghi rõ các thông tin khác về hàng hóa như tên hàng, số lượng, chủng loại, ký hiệu mã….trên Biên bản bàn giao hoặc chụp ảnh nguyên trạng hàng hóa gửi kèm Biên bản bàn giao.

Về ấn định thuế, trường hợp doanh nghiệp chuyển phát nhanh thay mặt chủ hàng nộp thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu trong thông quan hoặc sau thông quan thì doanh nghiệp chuyển phát nhanh chịu trách nhiệm nộp tiền thuế ấn định theo quy định. Trường hợp chủ hàng ủy quyền thì bên được ủy quyền chịu trách nhiệm nộp tiền thuế ấn định theo quy định.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xuất nhập khẩu được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 37
Xuất - Nhập khẩu Xem thêm