Thông tư 58/2019/TT-BTC

1 77

Thông tư số 58/2019/TT-BTC

Thông tư 58/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại.

Ngày 30/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 58/2019/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại. Kho bạc Nhà nước có 04 loại tài khoản, bao gồm: Tài khoản thanh toán tổng hợp, tài khoản chuyên thu tổng hợp, tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu. Các tài khoản trên được mở tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trụ sở chính hoặc chi nhánh của ngân hàng thương mại thuộc các hệ thống ngân hàng thương mại đã triển khai thanh toán song phương điện tử với Kho bạc Nhà nước…

Tóm tắt nội dung Thông tư 58/2019/TT-BTC

Thông tư này quy định việc quản lý sử dụng tài khoản kho bạc nhà nước mở tại ngân hàng nhà nước Việt nam và các ngân hàng thương mại để thực hiện thu chi ngân quỹ nhà nước.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định hệ thống ngân hàng thương mại để mở tài khoản chuyên thu phải đáp ứng các tiêu chí sau: Có mức độ an toàn cao theo xếp hạng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hệ thống Core Banking đặt tại Việt Nam, kết nối song phương thanh toán điện tử với Kho bạc Nhà nước, có phần mềm thu ngân sách Nhà nước tích hợp với Core Banking…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính ngân hàng được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 77
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm