Thông tư 59/2018/TT-BTC

2 132

Thông tư 59/2018/TT-BTC

Thông tư 59/2018/TT-BTC sửa đổi thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành. Để nắm rõ nội dung thông tư 59/2018/TT-BTC mời các bạn tải thông tư trong bài viết này của VnDoc.

Đánh giá bài viết
2 132
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm