Thông tư 60/2019/TT-BTC

1 150

Thông tư số 60/2019/TT-BTC

Thông tư 60/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 60/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó, bổ sung quy định về Tiêu chí xây dựng Danh sách doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan. Thông tư này cũng sửa đổi quy định về nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu; Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu; Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan tại Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Tóm tắt nội dung Thông tư 60/2019/TT-BTC

Bổ sung 03 tiêu chí xác định doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 60/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, bổ sung quy định về Tiêu chí xây dựng Danh sách doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan, cụ thể:

Thứ nhất, tại thời điểm đánh giá, doanh nghiệp bị cơ quan hải quan đánh giá là không tuân thủ pháp luật.

Thứ hai, tại thời điểm đánh giá, doanh nghiệp bị cơ quan hải quan phân loại là doanh nghiệp rủi ro cao hoặc doanh nghiệp rủi ro rất cao hoặc doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa dưới 365 ngày.

Thứ ba, trong thời gian 730 ngày (02 năm) trở về trước tính đến ngày đánh giá, doanh nghiệp bị cơ quan hải quan xử lý vi phạm về hành vi khai sai trị giá hải quan dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, với mức độ xử phạt và số tiền xử phạt theo quy định của Bộ Tài chính hoặc bị cơ quan quản lý Nhà nước xử lý vi phạm về hành vi gian lận, trốn thuế.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xuất nhập khẩu được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 150
Xuất - Nhập khẩu Xem thêm