Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết nêu rõ thông tin trình tự thực hiện, cách thực hiện, giấy tờ cần thiết trong hồ sơ.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết để có thể hiểu rõ hơn về thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh

Thủ tục:

Cấp giấy chứng nhận con TB, Người hưởng chính sách NTB, Bệnh binh, con liệt sỹ, người có công

Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Công dân hoàn thiện hồ sơ nộp về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Phòng LĐTB&XH nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền.

+ Bước 3: Phòng LĐTB&XH chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển trả công dân.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Công dân xuất trình các giấy tờ sau để làm căn cứ chứng minh bao gồm:

+ Sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh của con đối tượng

+ Thẻ thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ hoặc các giấy tờ khác có chứng minh đối tượng là người có công.

+   Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

Trong ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

UBND cấp huyện

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận nhận con TB, Người hưởng chính sách NTB, Bệnh binh, con liệt sỹ, người có công

Phí, Lệ phí (nếu có):

 Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

thủ tục hành chính (nếu có):

 Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005, có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2005

Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm các văn bản quy định về Thủ tục Cấp giấy chứng nhận con thương binh, Người hưởng chính sách NTB, Bệnh binh, con liệt sỹ, người có công.

Đánh giá bài viết
2 2.619
Bộ đội - Quốc phòng - Thương binh Xem thêm