Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

25 98.578

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Theo Luật Bảo hiểm y tế 2014, mức đóng hằng tháng của đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do ngân sách nhà nước đóng. Đối tượng này thuộc diện do ngân sách nhà nước đóng BHYT tức được khám chữa bệnh miễn phí ở các cơ sở chữa bệnh đăng ký ban đầu. Dưới đây là thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Chính sách bảo hiểm mới và thủ tục điều chỉnh năm sinh trên sổ BHXH

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài

Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi

Bước 1: Cha, mẹ hoặc người giám hộ xuất trình giấy khai sinh với UBND cấp xã, phường, thị trấn.

a. Cha, mẹ, người giám hộ xuất trình giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em thường trú để làm căn cứ cấp Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

b. Trường hợp trẻ em chưa có giấy khai sinh thì cha, mẹ, người giám hộ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em; Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em cùng với việc cấp Thẻ khám chữa bệnh. Đối với những khu vực vùng sâu, vùng xa điều kiện đi lại khó khăn thì cán bộ Tư pháp hộ tịch có trách nhiệm phối hợp với cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã làm thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ và cấp Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

c. Trường hợp trẻ em chưa có Thẻ khám chữa bệnh, nhưng cần đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập thì cần phải xuất trình giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh hoặc giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã làm căn cứ cho các cơ sở y tế công lập không thu tiền khám chữa bệnh của trẻ em.

d. Trường hợp trẻ em chưa có Thẻ khám chữa bệnh, chưa có giấy khai sinh, không có giấy chứng sinh, nhưng cần đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh của trẻ em hiện đang thường trú tại địa bàn xã làm căn cứ cho các cơ sở y tế công lập không thu tiền khám chữa bệnh của trẻ em.

e. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi không đăng ký thường trú tại xã/phường/thị trấn nhưng đang sinh sống trên địa bàn xã/phường/thị trấn thì ngoài giấy khai sinh phải có giấy xác nhận của thôn/xóm hoặc Ban quản lý khu dân cư hiện đang thường trú ở thôn/xóm hoặc khu dân cư để làm căn cứ cấp Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em.

f. Đối với trẻ em đang phải điều trị bệnh tại bệnh viện mà đến thời gian hết hạn sử dụng Thẻ thì trẻ vẫn được tiếp tục hưởng chế độ khám chữa bệnh không phải trả tiền cho đến hết đợt điều trị đó.

Bước 2: Phòng Lao động thương binh và xã hội tiếp nhận, kiểm tra danh sách do xã, phường, thị trấn chuyển lên theo mẫu quy định.

  • Trường hợp thủ tục hồ sơ đã đầy đủ thì tiếp nhận và làm thủ tục in cấp thẻ.
  • Trường hợp thủ tục còn thiếu hoặc có sự sai sót thì hướng dẫn cơ sở về làm lại, bổ sung theo đúng quy định.

Bước 3: Ký cấp thẻ và giao lại cho UBND các xã, phường, thị trấn trả tận tay cho đối tượng trực tiếp đi làm thủ tục.

Các trường hợp trẻ dưới 6 tuổi phải gia hạn thẻ BHYT

Con của bà Nguyễn Thị Kim Liên (tỉnh Phú Thọ) sinh ngày 31/1/2015, được cấp thẻ BHYT thời hạn đến hết ngày 31/12/2016. Bà Liên hỏi, thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi cứ một năm đổi thẻ một lần hay được cấp một lần và có giá trị cho đến khi trẻ đủ 6 tuổi?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 10, Điều 1 Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, "Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó".

Tuy nhiên, để hoàn thiện dữ liệu quản lý người tham gia BHYT và cấp thẻ BHYT theo số định danh cá nhân, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 4911/BHXH-ST ngày 4/12/2015 hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2016 tạm cấp thẻ BHYT cho người tham gia có thời hạn sử dụng đến hết ngày 31/12/2016.

Tiếp theo, BHXH Việt Nam có Công văn số 965/BHXH-ST ngày 23/3/2016 hướng dẫn BHXH các tỉnh việc gia hạn, đổi thẻ BHYT trong đó bao gồm cả trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT đến hết thời hạn sử dụng theo quy định của Luật BHYT số 46/2014/QH13.

Đề nghị bà liên hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để được gia hạn thẻ BHYT cho trẻ được kịp thời.

Đánh giá bài viết
25 98.578
Bảo hiểm Xem thêm