Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội năm 2019

5 59.744

Thủ tục chốt sổ BHXH cho người lao động

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội năm 2019 như thế nào? Khi lao động viết đơn xin nghỉ việc hoặc khi công ty ngừng hoạt động thì hồ sơ chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động cụ thể ra sao. VnDoc.com xin giải đáp những thắc mắc trên qua bài viết dưới đây. Mời các bạn tham khảo để hiểu rõ hơn về thủ tục này.

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động mới nhất

1. Chốt sổ BHXH cho lao động là gì?

Khoản 1 Điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014 hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016 thì sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

Chốt sổ bảo hiểm xã hội là ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên sổ bảo hiểm xã hội của người tham gia dừng đóng bảo hiểm xã hội tại một đơn vị. Việc này được thực hiện khi người lao động không còn làm việc ở công ty nữa, khi lao động nghỉ việc hoặc khi công ty ngừng hoạt động.

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội năm 2016

2. Trách nhiệm chốt sổ BHXH

Căn cứ Khoản 3 Điều 47 Luật Lao động số 10/2012/QH13 khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng có nghĩa vụ:

“Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH năm 2014 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động thì:

“Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”

Như vậy, trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội thuộc về người sử dụng lao động.

Bên cạnh công tác chốt sổ bảo hiểm khi nghỉ việc, có thể các bạn sẽ cần tham khảo thêm về các mẫu xin việc online, thiết kế đẹp dưới đây: 

3. Thủ tục chốt sổ BHXH cho người lao động 2019

Bước 1: để chốt sổ BHXH cho người lao động 2019 doanh nghiệp cần thì bạn cần làm thủ tục báo giảm lao động tham gia BHXH đó. Xem thêm Hướng dẫn báo giảm lao động trên phần mềm EFY eBHXH

Hồ sơ chuẩn bị cần có để báo giảm lao động:

Hoàn thiện các hồ sơ trên rồi gửi cho cơ quan BHXH quản lý

Sau khi báo giảm BHXH thành công chúng ta tiến hành làm hồ sơ chốt sổ BHXH như sau:

Bước 2: Chốt sổ BHXH

Hồ sơ: Căn cứ Phiếu giao nhận hồ sơ 301/………../SO áp dụng từ ngày 14/10/2016

Sổ BHXH (mẫu sổ cũ, 01 sổ/người) hoặc tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới, 01 tờ bìa/người);

Các tờ rời sổ (nếu có)

Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản)

01 công văn chốt sổ của đơn vị - mẫu D01b-TS

Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có)

Hoàn tất các hồ sơ trên rồi gửi cho cơ quan BHXH quản lý. Gửi qua mạng bằng phần mềm BHXH hoặc gửi qua đường bưu điện

Bài viết trên đây hi vọng đã giúp các bạn nắm chắc rõ Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội năm 2019 trong lĩnh vực Bảo hiểm, bên cạnh đó xin gửi các bạn tham khảo thêm

Đánh giá bài viết
5 59.744
Bảo hiểm Xem thêm