Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

1 264

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. VnDoc.com xin hướng dẫn các bạn hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân mới nhất hiện này.

Gồm các bước sau đây:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của luật doanh nghiệp 2014:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân. (mẫu tại thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch và đầu tư);
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Lưu ý:

Theo quy định tại Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2014 thì Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh (được quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư 2014);

b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 của Luật này;

c) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

d) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Bước 2: Nộp hồ sơ làm thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân:

– Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Đăng ký thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Bước 3: Đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân:

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (nếu hồ sơ chưa hợp lệ).

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu hồ sơ hợp lệ).

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin về:

 • Ngành, nghề kinh doanh của công ty;
 • Thông tin các cổ đông sáng lập của công ty cổ phần.

Lưu ý:

Nếu tự công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp cần thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Khắc dấu pháp nhân của doanh nghiệp và thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu chỉ bắt buộc thể hiện những thông tin sau đây:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Mã số doanh nghiệp

Lưu ý khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân:

 • Có duy nhất 1 cá nhân làm Chủ sở hữu + Đại diện Pháp Luật.
 • Không có tư cách pháp nhân.
 • Chịu trách nhiệm mọi rủi ro cho doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản mình có chứ không chỉ nằm trong phạm vi vốn góp.
 • Được thuê Giám Đốc điều hành công ty, nhưng nếu xảy ra rủi ro, đại diện pháp luật/chủ doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm.
 • Chủ sở hữu toàn quyền quyết định trong việc điều hành và sử dụng lợi nhuận của công ty sau khi hoàn tất các nghĩa vụ về Pháp Luật.
 • Không được phát hành cổ phiếu/trái phiếu.
Đánh giá bài viết
1 264

Video đang được xem nhiều

Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm