Thủ tục làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2019

3 32.895

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2019

Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản của BHXH mới nhất năm 2019 như thế nào? Điều kiện được hưởng, thời gian và mức hưởng chế độ thai sản mới nhất ra sao? Hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2019 này gồm những gì? VnDoc.com xin hướng dẫn trình tự làm thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/04/2016 của BHXH Việt Nam

 1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau: Người lao động nữ sinh con, nhận nuôi con nuôi,… mà đủ một trong những trường hợp sau thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Thứ nhất: Người lao động nữ sinh con, người mang thai hộ, người nhận nuôi con nuôi để được hưởng chế độ thai sản phải tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh. Trường hợp người lao động nữ sinh con nhưng phải nghỉ việc dưỡng sinh theo chỉ định của bác sĩ thì phải tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh nhưng trước đó phải tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động nghỉ việc trước khi sinh con nếu có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Thứ hai: Đối với trường hợp người lao động nam có vợ sinh con nếu vợ không tham gia bảo hiểm xã hội hoặc không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì người lao động nam phải tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh. Trường hợp lao động nam có vợ sinh con nếu vợ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì người lao động nam chỉ cần có tham gia bảo hiểm xã hội mà không bắt buộc phải tham gia bao lâu thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản cho chồng.

Thủ tục làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2016

2. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản năm 2019

2.1. Người lao động cần chuẩn bị

a. Đối với lao động nữ khi sinh con

Theo quy định tại Điều 101 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối vơi lao động nữ sinh con bao gồm:

– Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

*Các trường hợp sau phải có thêm:

Trường hợp con chết: giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con, trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh

Trường hợp mẹ chết: bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của mẹ

– Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

– Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai

b. Đối với lao động nữ khi lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú,

– Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú.

c. Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

– Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

d. Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con

– Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

Lưu ý: Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con, thời điểm nhận con, thời điểm nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú.

1.2. Người sử dụng lao động cần chuẩn bị:

– Danh sách theo mẫu C70a-HD do người sử dụng lao động lập (bản chính)

– Báo giảm lao động theo mẫu D02-TS

3. Thủ tục hưởng chế độ thai sản 2019

Bước 1: Người lao động hoặc người sử dụng lao động có người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản chuẩn bị 01 bộ hồ sơ hưởng chế độ thai sản. Bộ hồ sơ hưởng chế độ thai sản gồm:

Bước 2: Người lao động hoặc người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ hưởng chế độ thai sản đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi công ty đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc nơi người lao động có hộ khẩu thường trú (đối với người lao động nghỉ việc trước khi sinh).

4. Thời gian giải quyết chế độ thai sản 2019

Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

*Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Như vậy, trong bài viết Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản mới nhất đối với người lao động vẫn làm việc cho cơ quan, tổ chức thì thời gian giải quyết chế độ thai sản năm 2019 tối đa là 20 ngày. Còn đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì thời gian giải quyết chế độ thai sản năm 2019 tối đa là 5 ngày làm việc.

Đánh giá bài viết
3 32.895
Bảo hiểm Xem thêm