Thủ tục thuyên chuyển giáo viên từ các tỉnh khác về

1 4.351

Thủ tục thuyên chuyển giáo viên từ các tỉnh khác về

1. Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Giáo viên làm 02 bộ hồ sơ nộp cho trường đang công tác.

- Bước 2: Trường thành lập hội đồng xét duyệt, trường gởi hồ sơ của những người được xét về sở GDĐT đang quản lý.

- Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ và giấy cho đi liên hệ chuyển công tác đến Sở mà giáo viên đó muốn chuyển đến.

-Bước 4: Sở GDĐT nơi đến căn cứ chi tiêu và nhu cầu về bộ môn còn thiếu để tiếp nhận.

- Bước 5: Nếu tiếp nhận thì có văn bản đồng ý tiếp nhận gởi cho Sở GDĐT nơi đi.

- Bước 6: Sở GDĐT nơi đang công tác ra quyết định thuyên chuyển.

- Bước 7: giáo viên trình quyết định thuyên chuyển đến trường đang công tác để bàn giao công việc,

- Bước 8: Sau khi hoàn thành các công việc bàn giao, Hiệu trưởng làm các thủ tục: cắt lương, hoàn thành sổ BHXH, niêm phong hồ sơ gốc và ký giấy báo rời nhiệm sở.

- Bước 9: Giáo viên trình quyết định và hồ sơ gốc đã được niêm phong đến sở GDĐT nơi đến.

- Bước 10: Sở GDĐT nơi đến ra quyết định phân công đến trường nhận công tác.

2. Cách thức thực hiện

- Cá nhân nộp hồ sơ thuyên chuyển cho trường đang công tác,

- Trường chuyển đến Sở GDĐT nơi đi,

- Sở GDĐT nơi đi chuyển cho Sở GDĐT nơi đến,

- Nếu Sở GDĐT nơi đến tiếp nhận thì có văn bản đồng ý tiến nhận và gởi cho Sở GDĐT nơi đi,

- Sở GDĐT nơi đi ra quyết định và gởi cho trường mà giáo viên đang công tác,

- Khi nhận được quyết định thuyên chuyển thì bàn giao và đến nhận công tác ở nơi mới.

3. Thành phần hồ sơ

+  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin thuyên chuyển.

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của HT).

- Các văn bằng, chứng chỉ Công chứng).

- Giấy khám sức khoẻ (cấp huyện trở lên).

- Bản tự cá nhân về quá trình công tác (có xác nhận của hiệu trưởng).

- Quyết định tuyển dụng biên chế.

- Quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch.

- Quyết định lương đang hương.

- Giấy tờ ưu tiên (nếu có).

- Giấy thôi trả lương của đơn vị cũ.

- Giấy tờ liên quan chứng minh cho lý do thuyên chuyển.

- Sổ BHXH được cập nhật, ký và đóng dấu của BHXH tỉnh đến ngày thuyên chuyển.
- Bản ký hợp đồng….

+  Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết

Giải quyết thuyên chuyển theo đợt, 01 năm 01 lần từ tháng 6 đến tháng 9

5. Đối tượng thực hiện

Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở GD&ĐT

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD&ĐT

- Cơ quan phối hợp (nếu có) : Sở Nội vụ

7. Kết quả thực hiện thủ tục

Quyết định hành chính

8. Lệ phí

Không

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Theo vợ hoặc chồng (đoàn tụ gia đình).

- Nơi chuyển đến có nhu cầu

- Hoàn thành thời gian thử việc.

- Không đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc xem xét kỷ luật.

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục

- Luật số 44/2009/QH12: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục

- Nghị định 75/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Giáo dục

- Nghị định 31/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn Thủ tục thuyên chuyển giáo viên từ các tỉnh khác về

Đánh giá bài viết
1 4.351
Văn bản giáo dục Xem thêm