Thủ tục xác nhận hộ nghèo Theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm

Giới thiệu

Thủ tục xác nhận hộ nghèo

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết về thủ tục xác nhận hộ nghèo để các bạn cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về quy trình thực hiện khi xin xác nhận hộ nghèo. Qua đó có thể biết được hồ sơ cần thiết khi xin xác nhận hộ nghèo, lệ phí, cơ quan có thẩm quyền xác nhận hộ nghèo.... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết thủ tục xác nhận hộ nghèo tại đây.

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo

Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội cho mẹ đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con học

Thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục xác nhận hộ nghèo

1) Trình tự thực hiện:

a. Đối với cơ quan ban hành của xã:

- Trưởng thôn, ban công tác mặt trận thôn họp toàn dân trong thôn, dự kiến danh sách hộ có thể nghèo, tiến hành khảo sát theo phiếu rà soát hộ nào có thu nhập bình quân dưới chuẩn nghèo thì đưa vào danh sách hộ nghèo.

Danh sách đuợc công khai tại Nhà văn hoá thôn;

- Trưởng thôn tổng hợp danh sách gửi về Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Ban chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã họp xét duyệt, tổng hợp danh sách gửi Phòng Lao động, thương binh và Xã hội.

b. Đối với từng hộ gia đình

- Bước 1: Chủ hộ nghèo viết đơn xin có chữ ký của Trưởng xóm và UBND xã.

- Bước 2: 

+ Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ).

- Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

- Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

- Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

2) Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  • Đơn xin xác nhận hộ nghèo;
  • Phiếu rà soát hộ nghèo hàng năm
  • Biên bản hội nghị thôn xóm

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4) Thời hạn giải quyết:

- Trong ngày làm việc.

5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân.

6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy xác nhận

8) Lệ phí:

- Không

9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phiếu rà soat hộ nghèo hàng năm

- Biên bản hội nghị thôn/xóm

10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống.

- Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống.

- Hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đồng đến 520.000 đồng/người/tháng.

- Hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến 650.000 đồng/người/tháng.

11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư 21/2012/TT-LĐTBXH ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm

- Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ NGHÈO 

Kính gửi: UBND Xã (Phường): ……………………………………………

           Ban XĐGN Xã (Phường): ……………………………………

Tôi đứng tên dưới đây là: ………………………… Sinh ngày: ……………… Hộ khẩu thường trú: ấp …………………… xã ……………………… Huyện ……………………

Hiện con tôi là: …………………………………. đang học lớp: ……………… Trường Tiểu học ……………………

Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nhưng sổ nghèo còn đang được gia hạn gia đình tôi chưa nhận kịp nhận về.

Vậy nay tôi viết đơn này kính gởi đến chính quyền các cấp xác nhận hộ nghèo cho gia đình tôi để con chúng tôi được nhận tiền trợ cấp hỗ trợ chi phí học tập được dễ dàng.

Tôi xin nhận nơi đây lòng thành thật biết ơn! 


..............., ngày ............ tháng ............ năm .........

Xác nhận của chính
(ấp, xã)

Người làm đơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Thủ tục xác nhận hộ nghèo để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính