Thủ tục xin cấp giấy xác nhận không tiền án

1 6.617

Thủ tục cấp giấy xác nhận không tiền án

Bạn đang muốn xin cấp giấy xác nhận không tiền án tại Cục Hồ sơ Cảnh sát hoặc đang đau đầu với các thủ tục hành chính cần giải quyết khi xin cấp giấy xác nhận không tiền án? Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận không tiền án và quy trình thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu thủ tục cấp giấy xác nhận không tiền án, qua đó giúp bạn thực hiện đầy đủ và nhanh nhất.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1 - Hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gồm: văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh; đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm kèm theo hộ chiếu của người nước ngoài.

Bước 2 - Đối với người nước ngoài trực tiếp đến nộp hồ sơ: Đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm kèm theo hộ chiếu của người nước ngoài.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Cục Hồ sơ Cảnh sát - Bộ Công an.

3. Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  • Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án (mẫu 1a), nếu uỷ quyền (mẫu 1b); nếu thông qua các công ty, doanh nghiệp phải kèm theo danh sách trích ngang có ký tên của người có thẩm quyền và đóng dấu của công ty, doanh nghiệp.
  • Giấy chứng minh nhân dân (bản chính).
  • Sổ đăng ký hộ khẩu (bản chính, nếu có).
  • Nếu xin cấp lại Giấy xác nhận không có tiền án (do quá hạn) phải kèm theo Giấy xác nhận không có tiền án đã cấp lần trước.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Lệ phí (nếu có): Mức thu lệ phí cấp Giấy xác nhận không có tiền án 50.000 đồng.

5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án.

6. Thời hạn giải quyết:

  • Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ yêu cầu tra cứu (gồm cả ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ), cơ quan Hồ sơ phải hoàn thành việc cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho công dân.
  • Trường hợp cần thiết, phức tạp và các yêu cầu thuộc diện phải tra cứu qua tàng thư của Bộ hoặc địa phương khác thì thời hạn là 10 ngày.- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

7. Đối tượng thực hiện:

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Hồ sơ Cảnh sát - Bộ Công an.

8. Cơ quan thực hiện: Cục quản lý xuất nhập cảnh.

9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

10.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không.

12. Cơ sở pháp lý:

  • Thông tư số 99/2005/TT-BTC ngày 14/11/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.
  • Công văn số 68/CP-VX ngày 17/10/2000 của Chính phủ về việc cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc ở Đài Loan.
  • Công văn số 1760/2000/BCA(C11) ngày 25/10/2000 của Bộ Công an hướng dẫn về việc cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở Đài Loan.
Đánh giá bài viết
1 6.617
Thủ tục hành chính Xem thêm