Tỉ lệ thức

Chuyên đề Toán học lớp 7: Tỉ lệ thức được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 7 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

A. Lý thuyết

1. Định nghĩa

Tỉ lệ thức là đẳng thức giữa hai tỉ số: chuyên đề toán 7

Ta viết: chuyên đề toán 7 hoặc a : d = c : d

Chú ý: Trong tỉ lệ thức a: b = c : d, các số a, b, c, d được gọi là các số hạng của tỉ lệ thức

Ví dụ: Các tỉ lệ thức

+ chuyên đề toán 7 hay được viết là 3 : 4 = 6 : 8

+ chuyên đề toán 7 hay được viết 15 : 21 = 12,5 : 17,5

2. Tính chất

Tính chất 1: (tính chất cơ bản của tỉ lệ thức)

Nếu chuyên đề toán 7 thì ad = bc

Ví dụ:

+ Ta có: chuyên đề toán 7 ⇒ 3.8 = 4.6 = 24

+ Ta có: chuyên đề toán 7 ⇒ 1. 7,5 = 3. 2,5 = 7,5

Tính chất 2:

Nếu ad = bc và a, b, c, d ≠0 thì ta có các tỉ thức:

chuyên đề toán 7

Ví dụ:

+ Ta có: 2.6 = 3.4

chuyên đề toán 7

+ Ta có: 1.8 = 2.4

chuyên đề toán 7

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 1: Chọn câu đúng. NếuTrắc nghiệm: Tỉ lệ thức thì

A. a = c B. a.c = b.d C. a.d = b.c D. b = d

Ta có: Nếu Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức thì a.d = b.c

Chọn đáp án C.

Bài 2: Chỉ ra đáp án sai: Từ tỉ lệ thức Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức ta có tỉ lệ thức sau:

Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức

Ta có ở đáp án C: 35.5 ≠9.63 do đó: Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức

Chọn đáp án D.

Bài 3: Các tỉ số nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức?

Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức

Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức

Chọn đáp án D.

Bài 4: Các tỉ lệ thức có thể có được từ đẳng thức 5.(-27) = (-9).15 là?

Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức

Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức

Chọn đáp án A.

Bài 5: Cho bốn số 2, 5, a, b với a, b ≠0 và 2a = 5b, một tỉ lệ thức đúng được thiết lập từ bốn số trên?

Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức

Ta có: 2a = 5b nên có tỉ lệ thứcTrắc nghiệm: Tỉ lệ thức

Chọn đáp án C.

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Tìm giá trị của x trong các tỉ lệ thức sau

Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức

Đáp án
Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức

Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức

Bài 2: Chứng minh rằng từ tỉ lệ thức

Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức

Đáp án
Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức

C. Các dạng toán về tỉ lệ thức

Xem thêm tại phần Chuyên đề Tỉ lệ thức Toán lớp 7

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 7: Tỉ lệ thức. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 7, Giải bài tập Toán lớp 7, Giải VBT Toán lớp 7VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
8 494
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Toán 7 Xem thêm