Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Chuyên đề Toán học lớp 7: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 7 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Chuyên đề: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

A. Lý thuyết

1. Tiên đề Ơ- clit về hai đường thẳng song song

Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

2. Tính chất hai đường thẳng song song

Nếu hai đường thẳng song song bị cắt bởi một đường thẳng thứ ba thì:

+ Hai góc so le còn lại bằng nhau

+ Hai góc đồng vị bằng nhau

+ Hai góc trong cùng phái bù nhau

Ví dụ:

chuyên đề toán 7

Nếu a // b ⇔ chuyên đề toán 7

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 1: Chọn câu đúng:

A. Qua điểm A ngoài đường thẳng m, có vô số đường thẳng song song với m

B. Qua điểm A ngoài đường thẳng m, có duy nhất một đường thẳng song song với m

C. Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d, có hai đường thẳng phân biệt cùng song song với d

D. Nếu hai đường thẳng AB và AC cùng song song với đường thẳng d thì hai đường thẳng AB và AC song song với nhau.

Tiền đề Ơ-clit: “Qua một điểm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.”

Chọn đáp án B.

Bài 2: Trong số các câu sau có bao nhiêu câu đúng:

(I) Hai góc đồng vị bằng nhau;

(II) Hai góc so le ngoài bằng nhau;

(III) Hai góc trong cùng phía bằng nhau;

(IV) Hai góc so le trong bằng nhau.

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Nếu hai đường thẳng song song bị cắt bởi một đường thẳng thứ ba thì:

- Hai góc so le trong còn lại bằng nhau, hai góc so le ngoài bằng nhau.

- Hai góc đồng vị bằng nhau

- Hai góc trong cùng phía bằng nhau

Nên cả (I), (II), (III), (IV) đều đúng.

Chọn đáp án D.

Bài 3: Cho hình vẽ dưới đây:

Trắc nghiệm: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Chọn câu sai:

Trắc nghiệm: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Trắc nghiệm: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Chọn đáp án A.

Bài 4: Cho hình vẽ dưới đây, biết c. Tính x, y

Trắc nghiệm: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

A. x = 80° ; y = 80°

B. x = 60° ; y = 80°

C. x = 80° ; y = 60°

D. x = 60° ; y = 60°

Trắc nghiệm: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Chọn đáp án C.

Bài 5: Cho hình vẽ:

Trắc nghiệm: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Biết ∠CFE = 55°, ∠E1 = 125°, khi đó:

A. ∠AEF = 125°

B. AB // CD

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai

Trắc nghiệm: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Mà ∠BEF và ∠CFE là hai góc so le trong nên suy ra AB // CD (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)

Lại có ∠E1 = ∠AEF (hai góc đối đỉnh) nên ∠AEF = 125°

Vậy cả A, B đều đúng.

Chọn đáp án C.

Bài 6: Cho hình vẽ sau, biết x // y và ∠M1 = 55°. Tính ∠N1

Trắc nghiệm: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

A. 55° B. 35° C. 60° D. 125°

Trắc nghiệm: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Chọn đáp án D.

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Hai đường thẳng xx' và yy' song song với nhau bị cắt bở một cát tuyến tại 2 điểm A và B. Gọi At là tia phân giác của ∠xAB

a) Tia At có cắt đường thẳng yy' hay không? Vì sao?

b) Cho ∠xAB = 80°. Tính ∠ACB = ?

Đáp án
Trắc nghiệm: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

a) Giả sử At không cắt yy'

Suy ra AC // yy' .

Theo tiên đề Ơclit thì AC trùng với xx'

Điều này là vô nghĩa nên At phải cắt yy' tại C.

b) Ta có:

Trắc nghiệm: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Bài 2: Cho hình bên, biết ∠A = 50° và ∠B = 140°, Ax // By'. Chứng minh ∠AOB = 90°

Đáp án
Trắc nghiệm: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Trắc nghiệm: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 7: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 7, Giải bài tập Toán lớp 7, Giải VBT Toán lớp 7VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
1 80
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Toán 7 Xem thêm