Kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 lần 2

H và tên :.................................... KIM TRA TING ANH
LN II
Câu 1 : Nghe ri viết li ( 1,6đ )
- What color is the sky ?
- It’s .....
- It’s blue
- It’s ......
- The sky is ....
- The sky is .....
- What color is the sun ?
- It’s yellow
- It’s ....
- It’s ....
- The sun is .....
- The sky is .....
Câu 2 : Sắp xếp lại các câu sau: (2đ)
1. name/ your/ What/ is?
………………………………………………………………………………………
2. Nam / is / My / name.
………………………………………………………………………………………
3. is / this / What?
………………………………………………………………………………………
4. pen / It / a / is.
………………………………………………………………………………………
Câu 3 : Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh ( 1,4đ)
a/ Xin chào bạn. mình tên Long.
……………………………………………….
……………………………………………….
b/Cảm ơn
……………………………………………….
………………………………………………
Câu 4 : Nhìn ri viết ( 1,5đ)
Câu 5 : Dch t tiếng Anh sang tiếng Vit (2đ)
1. Hello , my name’s Hoa.
.......................................................................................
2. What’s your name ?
........................................................................................
3. It is very big.
........................................................................................
4. TV is very good .
........................................................................................
Câu 6 :Viết đoạn văn miêu tả con vt em yêu thích nht ( 3-4 câu ) 1,5đ
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Đề kiểm tra định kỳ môn Tiếng Anh 1

Với mong muốn giúp các em học sinh học tốt Tiếng Anh lớp 1, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh khác nhau. Đề kiểm tra Tiếng Anh trên đây được biên tập bám sát chương trình đã học của bộ GD&ĐT giúp học sinh lớp 1 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 lần 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 875
Tiếng Anh lớp 1 Xem thêm