Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 17 MY HOMETOWN

Tiếng Anh lớp 5 Thí điểm Unit 17 MY HOMETOWN

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu thành Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 17 MY HOMETOWN. Gồm các bài tập tiếng Anh dùng bổ trợ cho Unit 17 tiếng Anh lớp 5 thí điểm.

Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 17 MY HOMETOWN

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 17 MY HOMETOWN

Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 17 MY HOMETOWN

Giáo án Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 17 MY HOMETOWN

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 17 MY HOMETOWN

Chương trình Tiếng Anh lớp 5 mới tập trung phát triển việc ứng dụng kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh vào các kỹ năng giao tiếp; để tiếng Anh không chỉ là kiến thức học thuật chỉ trên sách vở mà được ứng dụng trong hoạt động thường ngày, giúp các bạn học sinh tiếp cận và thực hành các tình huống thông dụng.

Được trình bày rõ ràng, minh họa sinh động, chắc chắn tài liệu Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới này sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức và thực hiện tốt những bài kiểm tra trên lớp cũng như ứng dụng trong giao tiếp hàng ngày.

Dưới đây là tài liệu Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới tất cả các Unit, mời thầy cô và các em tham khảo:

Đánh giá bài viết
1 800
Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm