Tìm giá trị phân số của một số cho trước

1 11

Chuyên đề Toán học lớp 6: Tìm giá trị phân số của một số cho trước được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 6 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Chuyên đề: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

A. Lý thuyết

1. Quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước

Muốn tìm m/n của số b cho trước, ta tính b.m/n (m,n ∈ N, n ≠0)

Ví dụ: chuyên đề toán 6

2. Quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Muốn tìm một số biết m/n của nó bằng a thì số đó được tính bằng a: (m/n) (m,n ∈ N)

Ví dụ: Tìm một số biết 3/4 của nó bằng 16,5

Số cần tìm là: chuyên đề toán 6

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Khánh có 45 cái kẹo. Khánh cho Linh 2/3 số kẹo đó. Hỏi Khánh cho Linh bao nhiêu cái kẹo?

A. 30 cái kẹo    B. 36 cái kẹo           C. 40 cái kẹo        D. 18 cái kẹo

Khánh cho Linh số kẹo là:

   45.(2/3) = 30 (cái kẹo)

Vậy Khánh cho Linh 30 cái kẹo

Chọn đáp án A

Câu 2: Biết 3/5 số học sinh giỏi của lớp 6A là 12 học sinh . Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh giỏi?

A. 12 học sinh giỏi                   B. 15 học sinh giỏi

C. 14 học sinh giỏi                   D. 20 học sinh giỏi

Lớp 6A có số học sinh giỏi là:

Trắc nghiệm: Tìm giá trị phân số của một số cho trước (học sinh giỏi)

Vậy lớp 6A có 20 học sinh giỏi

Chọn đáp án D

Câu 3: Tìm chiều dài cuả một đoạn đường, biết rằng 4/7 đoạn đường đó dài 40km

A. 75km        B. 48km            C. 70km          D. 80km

Chiều dài doạn đường đó là:

Trắc nghiệm: Tìm giá trị phân số của một số cho trước (học sinh giỏi)

Vậy chiều dài đoạn đường là

Chọn đáp án C

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Lớp 6A có 45 học sinh, trong đó 2/3 số học sinh thích đá bóng, 60% thích đá cầu, 2/9 thích chơi bóng bàn và 4/15 số học sinh thích chơi bóng chuyền. Tính số học sinh lớp 6A thích chơi đá bóng, đá cầu, chơi bóng bàn và bóng chuyền.

Đáp án

Để tìm số học sinh thích chơi bóng đá, ta phải tìm 2/3 của 45 học sinh

Muốn thế, ta lấy 45 chia cho 3 rồi nhân với 2, tức ta nhân 45 với 2/3

Ta có: 45.(2/3) = 30 (học sinh)

Tương tự, với số học sinh thích đá cầu có 45.60% = 27 (học sinh)

Số học sinh thích chơi bóng bàn là 45.(2/9) = 10 (học sinh)

Số học sinh thích chơi bóng chuyền là 45.(4/15) = 12 (học sinh)

Câu 2: 2/5 của số a là 480. Vậy 12,5% của số a là?

Đáp án

Số a = 480 : (2/5) = 1200

12,5% của số a là 1200.12,5% = 150

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 6: Tìm giá trị phân số của một số cho trước. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 6, Giải bài tập Toán lớp 6, Giải SBT Toán 6, Giải VBT Toán lớp 6VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
1 11
Chuyên đề Toán 6 Xem thêm