Tìm hiểu Microsoft Office 2007

82 261.777

Giáo trình này bao gồm 3 bộ tài liệu: Tìm hiểu MS Word 2007, tìm hiểu MS Excel 2007 và tìm hiểu MS PowerPoint 2007. Thông qua những thông tin trong tài liệu này bạn sẽ làm việc một cách dễ dàng hơn với bộ ứng dụng văn phòng nổi tiếng của Microsoft.

Nội dung chính trong bộ giáo trình Tìm hiểu Microsoft Office 2007

Tìm hiểu Microsoft Word 2007

 • Phần I: Làm quen với MS Word 2007 
 • Phần II: Làm quen với phiên bản mới 
 • Phần III: Sử dụng các biểu mẫu có sẵn trong 
 • Phần IV: Cách trình bày thông tin hiệu quả trong Word 2007 
 • Phần V: Thêm những ghi chú và theo dõi việc chỉnh sửa tài liệu 
 • Phần VI: Những tác động cuối cùng cho tài liệu 
 • Phần VII: Sử dụng mail merge để tạo mail hàng loạt 
 • Phần VIII: Những kỹ năng cơ bản 

Tìm hiểu Microsoft Excel 2007

 • Phần I: Làm quen với Excel 2007 
 • Phần II: Cách tạo biếu đồ 
 • Phần III: Cách tạo báo cáo với pivotable 
 • Phần IV: Chia sẻ thông tin 
 • Phần V: Các kỹ năng Office cơ bản 

Tìm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 

 • Phần I: Cách tạo bài thuyết trình đơn giản 
 • Phần II: Cách sử dụng biểu đồ, đồ thị và bảng biểu 
 • Phần III: Thêm âm thanh hoặc lời thoại 
 • Phần VI: Định dạng bài thuyết trình 
 • Phần V: Chuẩn bị thuyết trình
Đánh giá bài viết
82 261.777
Tin học - Lập trình Xem thêm