Tìm tỉ số của hai số

Chuyên đề Toán học lớp 6: Tìm tỉ số của hai số được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 6 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Chuyên đề: Tìm tỉ số của hai số

A. Lý thuyết

1. Tỉ số của hai số

Thương trong phép chia số a cho số b (b ≠0) gọi là tỉ số của a và b

Kí hiệu a:b hoặc a/b

Ví dụ:

Tỉ số của chuyên đề toán 6

2. Tỉ số phần trăm

Muốn tìm tỉ số phần tram của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào kết quả: chuyên đề toán 6

Ví dụ:

Tỉ số phần trăm của 2kg và 40kg là: chuyên đề toán 6

3. Tỉ lệ xích

Tỉ lệ xích T của một bản vẽ (hoặc một bản đồ) là tỉ số khoảng cách a giữa hai điểm trên bản vẽ (hoặc bản đồ) và khoảng cách giữa hai điểm tương ứng thực tế: T = a/b (có cùng đơn vị đo)

4. Biểu đồ phần trăm

Để nêu bật và so sánh một cách trực quan các giá trị phần tram của cùng một đại lượng, người ta dùng biểu đồ phần trăm. Biểu đồ phần tram thường được dựng dưới dạng cột, ô vuông và hình quạt

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Tỉ số và tỉ số phần trăm của số 2700m và 6km lần lượt là

A. 9/20; 45%       B. 9/20; 4,5%       C. 450; 45000%        D. 9/200; 4,5%

Đổi 6km = 6000m

   + tỉ số của 2700m và 6000m là

    2700:6000 = 9/20

   + Tỉ số phần trăm của 2700m và 6000m là

Trắc nghiệm: Tìm tỉ số của hai số

Chọn đáp án A

Câu 2: Một lớp học có 30 học sinh , trong lớp đó có 6 em học sinh giỏi toán . Hãy tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi toán so với số học sinh cả lớp?

A. 25%         B. 35%           C. 20%        D. 40%

Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi toán só với số học sinh cả lớp là:

Trắc nghiệm: Tìm tỉ số của hai số

Vậy số học sinh giỏi Toán chiếm 20% số học sinh cả lớp

Chọn đáp án C

Câu 3: Chọn câu sai. Viết dưới dạng tỉ số của hai số tự nhiên

Trắc nghiệm: Tìm tỉ số của hai số

Trắc nghiệm: Tìm tỉ số của hai số

Chọn đáp án B

Câu 4: Tìm một số biết (3/5)% của nó bằng 0,3

A. 100           B. 60           C. 30        D. 50

Trắc nghiệm: Tìm tỉ số của hai số

Vậy số cần tìm là 50

Chọn đáp án D

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Tỉ số của hai số bằng 2:7. Nếu thêm 35 vào số thứ nhất thì tỉ số giữa chúng bằng 11:14. Tìm hai số đó.

Đáp án

Trắc nghiệm: Tìm tỉ số của hai số

Câu 2: Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là 5000m2. Trên bản đồ tỉ lệ xích 1:1000. Khu đất đó có diện tích bằng bao nhiêu?

Đáp án

Trên bản đồ, chiều dài khu đất giảm đi 1000 lần, chiều rộng giảm đi 1000 lần nên diện tích giảm đi 1000.1000 = 1000000 (lần)

Vậy diện tích khu đất trên bản đồ là: 5000m2:1000000 = 50000000cm2:1000000 = 50 (cm2)

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 6: Tìm tỉ số của hai số. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 6, Giải bài tập Toán lớp 6, Giải SBT Toán 6, Giải VBT Toán lớp 6VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
1 55
Chuyên đề Toán 6 Xem thêm