Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 12 môn Ngữ văn năm 2019 - 2020

Giảm tải chương trình học kì 2 lớp 12 môn Ngữ văn năm 2019 - 2020

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 12 môn Ngữ văn năm 2019 - 2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về nội dung giảm tải chương trình học môn Ngữ văn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Giảm tải chương trình học môn Ngữ văn lớp 12

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Rừng xà nu

Câu hỏi 4 và các câu hỏi

phần Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung đọc

phần mở đầu (Làng ở trong tầm đại bác của

đồn giặc... những đồi xà nu nối tiếp tới chân

trời) và phần cuối (Anh cán bộ trong rừng lúc

bấy giờ là anh Quyết... những rừng xà nu nối

tiếp chạy đến chân trời); trả lời các câu hỏi

1,2,3; đọc phần Ghi nhớ.

Bắt sấu rừng U Minh Hạ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Những đứa con trong gia đình

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mùa lá rụng trong vườn (trích)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Một người Hà Nội

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thuốc

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ông già và biển cả (trích)

Câu hỏi 3 và các câu hỏi phần Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): đọc, tóm tắt văn bản; trả lời các câu hỏi 1, 2, 4.

Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)

Câu hỏi 2, 4, 5 và phần

Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): đọc, tóm tắt văn bản; tập trung vào đoạn đối thoại giữa hồn Trương Ba - Đế Thích; trả lời các câu hỏi 1, 3.

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ôn tập phần Văn học

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung trả lời các câu hỏi 1, 3, 4 trong phần II; bỏ phần I và các câu hỏi 2, 5, 6, 7 của phần II.

2

Tiếng Việt

Nhân vật giao tiếp

Cả bài

Không dạy

Thực hành về hàm ý

Cả 02 bài

Không dạy

Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Phong cách ngôn ngữ hành chính

I. Văn bản hành chính và

ngôn ngữ hành chính;

phần Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1tiết): tập trung dạy phần

II.

Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt

động giao tiếp bằng ngôn ngữ

I. Nội dung cơ bản cần

nắm vững

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử,

đặc điểm loại hình và các phong

cách ngôn ngữ

Các bài tập 1, 5

Khuyến khích học sinh tự làm

Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt

động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử,

đặc điểm loại hình và các phong

cách ngôn ngữ

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn

(1 tiết): tập trung vào phần II (bài Tổng kết

phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng

ngôn ngữ), làm các bài tập 2, 3, 4 (bài Tổng

kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại

hình và các phong cách ngôn ngữ).

3

Làm văn

Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài

trong bài văn nghị luận

Cả bài

Không dạy

Diễn đạt trong văn nghị luận

I..Cách sử dụng từ ngữ

trong văn nghị luận

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

III. Xác định giọng điệu

phù hợp trong văn nghị

luận

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Diễn đạt trong văn nghị luận

(tiếp theo)

Diễn đạt trong văn nghị luận

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn

Diễn đạt trong văn nghị luận

(tiếp theo)

Cả 02 bài

(1 tiết): tập trung dạy phần II (bài Diễn đạt

trong văn nghị luận); phần Luyện tập (bài

Diễn đạt trong văn nghị luận – tiếp theo).

Phát biểu tự do

Cả bài

Không dạy

Văn bản tổng kết

Cả bài

Không dạy

Giảm tải chương trình học lớp 12 môn Ngữ văn bao gồm nội dung giảm tải trong chương trình học kì 2 Ngữ văn 12 cho các thầy cô tham khảo, soạn bài giảng dạy cho các em học sinh.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn nội dung Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 12 môn Ngữ văn năm 2019 - 2020. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, tiếng anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 660
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ văn lớp 12 Xem thêm