Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 8 môn Tiếng Pháp năm 2019 - 2020

Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 8 môn Tiếng Pháp năm 2020

Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 8 môn Tiếng Pháp năm 2019 - 2020 được thư viện đề thi VnDoc sưu tầm và đăng tải do Bộ GD&ĐT công bố dưới đây gồm nội dung giảm tải chương trình Tiếng Pháp học kì 2 lớp 8 dựa theo tình hình Covid - 19 gây ra. Đây là nội dung nhằm cắt giảm chương trình giúp các bạn học sinh học theo kịp chương trình THCS.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 8, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 8 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 8. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HC CẤP TRUNG HỌC S

HỌC II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TIẾNG PHÁP

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưng B GDĐT)

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

Giảm tải chương trình học lớp 8 môn Tiếng Pháp

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thc hiện

1

Leçon 13. Un souvenir inoubliable

Bài tập 1 (trang 85)

Bài tập 3 (trang 86)

Khuyến khích học sinh tự học

Tự học có hướng dẫn. Giáo viên điều chỉnh yêu cầu, đề xuất điền trước 50% số động từ cần chia, đặc biệt tính tới sự đan xen giữa p.c và imparfait.

2

Leçon 14. Qu’est-ce qui vous est arrivé ?

Tableau 28 và bài tập 3 (trang 91)

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập 4 (trang 92)

Tự học có hướng dẫn

3

Leçon 15. Chez l’horloger

Bài tập 4 (trang 96)

Không dạy

Bài tập 5 (trang 97)

Tự học có hướng dẫn

4

Leçon 16. Un repas d’adieu

Bài tập 3 (trang 101)

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập 6 (trang 103)

Tự học có hướng dẫn

5

Révision 4

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

6

Leçon 17. Où est-ce tu vas passer tes vacances cette année ?

Bài tập 2 (trang 114) và 5 (trang 115)

Tự học có hướng dẫn

Tham khảo: Kế hoạch giảng dạy học kì 2 lớp 8 môn Ngữ văn năm học 2019 - 2020

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thc hiện

7

Leçon 18. Qu’est-ce que la Francophonie?

Bài tập 1 (trang 118) và 4 (trang 119)

Không dạy

8

Leçon 19. Le VIIe sommet de la Francophonie

Bài tập 3 (trang 124)

Không dạy

Bài tập 5 (trang125)

Tự học có hướng dẫn

9

Leçon 20. La Belgique, pays multilingue

Bài tập 1 (trang 128) và 3 (trang 129)

Không dạy

10

Leçons 18, 19 và 20

Bài đọc (trang 116, 121, 126)

Dạy tích hợp 3 bài đọc theo cùng chủ điểm trong 2 tiết.

11

Révision 5

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

12

Leçon 21. Fait-il trop chaud sur la terre ?

Bài tập 2 (trang 139) và 7 (trang 141)

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 3 (trang 140)

Không dạy

13

Leçon 22. Déchets : Attention à la pollution

Bài tập 2 (trang 144)

Không dạy

Bài tập 5 (trang 145)

Tự học có hướng dẫn. Chuyển thành bài tập ngữ pháp.

14

Leçons 21 và 22

Bài đọc (trang 137, 142)

Dạy tích hợp 2 bài đọc theo chủ điểm trong 1 tiết.

15

Leçon 23. Association jeunes-nature

Bài tập 3 ; 4 (trang 150)

Khuyến khích học sinh tự học

Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 8 môn Tiếng Pháp năm 2019 - 2020 bao gồm nội dung giảm tải trong chương trình học kì 2 môn Tiếng Pháp lớp 8 cho các thầy cô tham khảo, soạn bài giảng dạy cho các bạn học sinh. Ngoài ra, trong quá trình nghỉ ở nhà do dịch bệnh các bạn học sinh có thể tham khảo các tài liệu ôn tập lớp 8 sau đây:

............................................

Ngoài Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 8 môn Tiếng Pháp năm 2019 - 2020, mời các bạn học sinh tham khảo thêm các đề thi giữa học kì 2 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Văn 8, Anh lớp 8,... mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi giữa học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt!

Đánh giá bài viết
1 35
Lớp 8 Xem thêm