Tinh giản chương trình lớp 11 học kì 2 năm 2019-2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HNGăDNăĐIUăCHNHăNIăDUNGăDYăHCăCPăTRUNGăHCăPHỔăTHỌNGă
LPă11 HCăKÌăII,ăNĔMăHCă2019-2020
Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa ca Nhà Xut bn Giáo dục Việt Nam. Căn c vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đo
tổ, nhóm chuyên môn giáo viên xây dựng kế hoch dy học chi tiết bo đm cân đối giữa nội dung thời gian thực hiện, phù hợp với
tình hình thực tế.
1.
Môn Toán
TT
Chơng
Bài
Niădungăđiuăchnh
Hngădnăthựcăhin
ĐIăSỐă& GIIăTệCH
1
Chương
IV. Giới
hn
§ 1. Giới hn ca
dãy số
Khuyến khích học sinh tự đọc
Học sinh cần làm
§ 2. Giới hn ca
hàm số
Khuyến khích học sinh tự đọc
Học sinh cần làm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TT
Chơng
Bài
Niădungăđiuăchnh
Hng dnăthựcăhin
§ 3. Hàm số liên tục
Khuyến khích học sinh tự đọc
Học sinh cần làm
Ôn chương IV
Bài tập 3, 5, 7
Học sinh cần làm
2
Chương V.
Đo hàm
§ 1. Định nghĩa và ý
nghĩa đo hàm
Khuyến khích học sinh tự đọc
Tự học có hướng dẫn
Khuyến khích học sinh tự đọc
Để sau § 2. Quy tắc tính đo hàm
Học sinh cần làm
§ 2. Quy tắc tính đo
hàm
Tự học có hướng dẫn
Khuyến khích học sinh tự đọc
Học sinh cần làm
§ 3. Đo hàm ca
hàm số lượng giác
Tự học có hướng dẫn
Tự học có hướng dẫn
Học sinh cần làm
§ 4. Vi phân
C bài
Không dy
§ 5. Đo hàm cp
hai
Tự học có hướng dẫn
Học sinh cần làm
Ôn tập chương V
Bài tập 1, 2, 3, 5.
Học sinh cần m
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
Ôn tập cuối năm
Bài tập 10, 13, 17, 18
Học sinh cần làm

Tinh giản chương trình THPT lớp 11 của Bộ Giáo dục

Tinh giản chương trình lớp 11 học kì 2 năm 2019-2020 nêu rõ các nội dung giảm tải kiến thức lớp 11 do ảnh hưởng dịch Covid19, được Bộ Giáo dục ban hành, dựa trên chương trình học sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Dựa vào Tinh giản kiến thức 2020 lớp 11 trên đây, người đứng đầu các cơ sở giáo dục trung học, các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

Nội dung được tổng hợp theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT

Nội dung tinh giản bao gồm 16 môn học trong đó bao gồm các môn học Tự nhiên, Xã hội và Ngoại ngữ giúp các em hoàn thành chương trình học lớp 11 được thuận lợi nhất.

Mời các bạn cùng tham khảo thêm một số môn học của khối lớp 11: Toán 11, Ngữ văn 11, tiếng Anh 11...

Để việc học tập của các em học sinh lớp 11 không bị gián đoạn do dịch Covid-19 và đáp ứng nhu cầu học online của các em trong thời gian này, VnDoc mời bạn đọc truy cập vào những đường link dưới đây để học online lớp 11, tải và làm bài tập ở nhà các môn lớp 11 khác:

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 3.172
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 11 Xem thêm