Tinh giản chương trình Ngoại ngữ 11 học kì 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giảm tải chương trình môn Ngoại ngữ lớp 11
Giảm tải chương trình môn Tiếng Anh
TT
Bài
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
1
UNIT 9: THE POST OFFICE
SPEAKING
Kng dạy
WRITING
Không dạy
SPEAKING
Không dạy
2
UNIT 10: NATURE IN DANGER
WRITING
Không dạy
LISTENING
Không dạy
3
UNIT 11: SOURCES OF ENERGY
WRITING
Không dạy
4
UNIT 12: THE ASIAN GAMES
LISTENING
Kng dạy
SPEAKING
Kng dạy
5
UNIT 13: HOBBIES
LISTENING
Kng dạy
WRITING
Kng dạy
6
UNIT 14: RECREATION
CẢ BÀI
Kng dạy
7
UNIT 15: SPACE CONQEST
LISTENING
Kng dạy
SPEAKING
Kng dạy
8
UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD
WRITING
Kng dạy
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SPEAKING
Kng dạy
WRITING
Kng dạy
9
TEST YOURSELF
A, B, C, D, E, F
Khuyến khích học sinh tự làm
Giảm tải chương trình môn Tiếng Pháp
TT
Bài
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
1
Leçon 7. Histoire de l’Internet
Bài tập 4, 5 trang 75 (từ vựng) ; 8 trang 77
(ngữ pháp)
Khuyến khích học sinh tự học
Hoạt động 11 trang 79 (viết)
Tự học c環 hng dn
2
Leçon 8. À quoi sert l’Internet ?
Bài tập 4 trang 82 (t vựng)
Không dạy
Bài tập 6 trang 83 (ng pháp) ; 8 trang 84
(ngữ pháp)
Khuyến khích học sinh tự học
Hoạt động 11 trang 86 (viết)
Tự học c環 hng dn
3
Bilan 4
Cả bài
Khuyến khích học sinh tự học
4
Récréation 4
Cả bài
Không dạy
5
Leçon 9. « Aux grands hommes la
patrie reconnaissante ! »
Bài tập 3 trang 95 (từ vựng) ; 7 trang 97
(ngữ pháp) ; 9 trang 98 (ng pháp)
Khuyến khích học sinh tự học
Bài tập 5 trang 95 (từ vựng)
Không dạy
Hoạt động 11 trang 99 (n環i); 12 trang 99
(viết)
Tự học c環 hng dn
Bài tập 3 trang 102 (t vựng) ; 6 trang 103
(ngữ pháp) ; 9 trang 105 (ng pháp)
Khuyến khích học sinh tự học
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
6
Leçon 10. Monseigneur Bienvenu
Bài tập 5 trang 102 (t vựng)
Không dạy
Hoạt động 11 trang 106 (ni) ; 12 trang 106
(viết)
Tự học c環 hng dn
7
Bilan 5
Cả i
Khuyến khích học sinh tự học
8
Récréation 5
Cả i
Không dạy
Bài tập 3, 4 trang 115 (từ vựng)
Khuyến khích học sinh tự học
9
Leçon 11. L’Égypte
Bài tập 5 trang 116 (ngữ pháp)
Không dạy
Hoạt động 11 trang 119 (viết)
Tự học c環 hng dn
10
Leçon 12. Liban, pays de 10000
ans d’histoire
Bài tập 3 trang 122 (t vựng)
Không dạy
Bài tập 4 trang 122 (t vựng) ; 6 trang 124
(ngữ pháp)
Khuyến khích học sinh tự học
Hoạt động 10 trang 126 (viết)
Tự học c環 hng dn
11
Bilan 6
Cả i
Khuyến khích học sinh tự học
12
Récréation 6
Cả i
Không dạy
Giảm tải chương trình môn Tiếng Nhật
1.
T
T
Bài
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
1
Bài 8
留学
Phần
話しましょう
Khuyến khích học sinh tự học.
Phần 聞きましょう・読みましょう
Phần
タスク
Phần やってみましょう

Nội dung tinh giản chương trình Ngoại ngữ 11 học kì 2

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Tinh giản chương trình Ngoại ngữ 11 học kì 2 để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về nội dung giảm tải môn Ngoại ngữ lớp 11 trong học kì 2 này nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Tinh giản chương trình Ngoại ngữ 11 học kì 2 năm 2019 - 2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Nội dung tinh giản theo nội dung của sách giáo khoa. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Tinh giản chương trình Ngoại ngữ 11 học kì 2 bao gồm nội dung giảm tải trong chương trình học kì 2 môn Ngoại ngữ lớp 11 cho các thầy cô tham khảo, soạn bài giảng dạy cho các em học sinh.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn nội dung Tinh giản chương trình Ngoại ngữ 11 học kì 2 năm 2019 - 2020. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 11, Ngữ văn 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 127
Tiếng Anh lớp 11 Xem thêm