Tờ cam đoan về hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng

1 1.224

Tờ cam đoan về hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng

Tên Cơ quan

....................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

 

 TỜ CAM ĐOAN VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Tên chủ sở hữu…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú………………………………………………………………………………..

Số Giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu………………….……………………………..

Ngày cấp…………………………………..Nơi cấp…………………………………………….

            Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:

Loại xe máy chuyên dùng……….................................Màu sơn……………………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu)………………………………   Công suất ...……………………………

Nước sản xuất…………………………………………Năm sản xuất…….…………………….

Số động cơ…………………………………………….Số khung…….………………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao)...………………......Trọng lượng…………….……………

Đúng hay không đúng với tờ khai cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng:…………………

            Hồ sơ xin cấp đăng ký, biển số của tôi thiếu các loại giấy tờ sau:

1.  Mất Chứng từ nguồn gốc……. hoặc mất Giấy chứng nhận đăng ký ……….

Lý do……………

2.  Mất các loại giấy tờ sau:

                                                +…………………………………………………………………..

                                                +…………………………………………………………………..

                                                +…………………………………………………………………..

Lý do:………………………………………………………………………………………….

            Xin cam đoan lời khai trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai báo.

 

                                                                                    ………ngày     tháng…… năm……

                                                                                               Chủ phương tiện

                                                                                              (ký, ghi rõ họ tên)

* Ghi chú:

      Bản  cam đoan được lập thành 2 bản: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng giữ 01 bản;  Khu Quản lý đường bộ  lưu hồ sơ cấp đăng ký: 01 bản.

Download file biểu mẫu để biết thêm chi tiết

Đánh giá bài viết
1 1.224
Thủ tục hành chính Xem thêm