Tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử

1 264

Mẫu 02/ĐK-TĐT - Tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu 02/ĐK-TĐT - Tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử được ban hành kèm theo Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI

Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử

Thay đổi        Bổ sung

Kính gửi: <Tổng cục Thuế>………………….

I. THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ

1. Tên người nộp thuế: ...............................................................................

2. Mã số thuế: ….........................................................................................

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI/BỔ SUNG

1. Thông tin đăng ký chứng thư số sử dụng giao dịch thuế điện tử:

STT

Tên tổ chức/cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số

Số sê-ri chứng thư số

Thời hạn sử dụng chứng thư số

Thủ tục thuế điện tử đăng ký sử dụng

     

Từ ngày

đến ngày

 
           
           

2. Thông tin đăng ký tài khoản thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử:

STT

Số tài khoản

Tên tài khoản

Ngân hàng

Số sê-ri chứng thư số

Tên tổ chức/cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số

           
           

 3. Địa chỉ thư điện tử:

  • Địa chỉ thư điện tử chính thức nhận tất cả các thông báo trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế: …………………………........
  • Địa chỉ thư điện tử bổ sung theo mỗi thủ tục hành chính thuế:

STT

Địa chỉ thư điện tử

Họ tên người sử dụng

Thủ tục thuế điện tử đăng ký sử dụng

     

Đăng ký thuế

     

Khai thuế

     

Nộp thuế

     

Hoàn thuế

4. Số điện thoại.............................................................................................

(Chỉ ghi những nội dung có thay đổi, bổ sung)

III. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Bằng việc ký vào Tờ khai này, chúng tôi xác nhận những thông tin nêu trên là đầy đủ, trung thực, chính xác./.

...., ngày......tháng......năm.....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

<Chữ ký số của người nộp thuế>

Tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử

Tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử

Đánh giá bài viết
1 264
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm