Tờ khai đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

4 12.762

Tờ khai đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Nếu bạn có nhu cầu muốn đổi lại, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng của mình, thì VnDoc.com mời bạn cùng tham khảo mẫu tờ khai đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng. Đây là biểu mẫu mới nhất được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải. Mẫu tờ khai đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng được ban hành kèm theo Thông tư 20/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai tại đây.

Hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy tờ xe bị mất

Mẫu giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng

Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

Tờ khai đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Tờ khai đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Nội dung cơ bản của tờ khai đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng như sau:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------

 TỜ KHAI

ĐỔI, CẤP LẠI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 

Họ và tên chủ sở hữu:………………….…......Số giấy CMND hoặc hộ chiếu.....................

Ngày cấp:……………………………..............Nơi cấp……………………………………….....

Địa chỉ thường trú:……………………………………...……………………………………….....

Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):.........................Số CMND hoặc hộ chiếu…….….….

Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp..........……………………..…………........

Địa chỉ thường trú:...……………………………...………………………………………………...

Loại xe máy chuyên dùng:…………............................Màu sơn………………………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………………..……Công suất ...……………………………...

Nước sản xuất:………………………………………...Năm sản suất…….……………………..

Số động cơ:...………………………………………….Số khung…….…………………………...

Kích thước bao (dài x rộng x cao):……….…………..Trọng lượng…………………………….

Chiếc xe máy chuyên dùng này đã được Sở Giao thông vận tải.......................................

cấp đăng ký, biển số ngày...................tháng ..............................năm.............................

Biển số đã đăng ký:......................................................................................................

Lý do xin đổi, cấp lại:....................................................................................................

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………xét cấp .......................... cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên

                          ............., ngày....tháng.....năm.....

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

(Dán trà số động cơ) (Dán trà số khung)

* chỉ dán trà số động cơ của máy chính

Người khai ký tên

 

 

Cấp theo Số biển số cũ: ......................... cấp đổi cấp lại ........., ngày.....tháng.......năm.....
Cán bộ làm thủ tục
(Ký, ghi rõ họ tên)
Trưởng phòng duyệt
(Ký, ghi rõ họ tên)
Giám đốc Sở GTVT
(Ký tên, đóng dấu)

* Ghi chú:

- Đánh dấu "x" vào các ô tương ứng; Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính.

- Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.

Đánh giá bài viết
4 12.762
Biểu mẫu Giao thông vận tải Xem thêm